Šta je Pando?

Pando je platforma koja organizacijama omogućava da vizualiziraju, uče iz društvenih sistema u kojima rade i stupaju u kontakt sa njima. Pando je kreiran kako bi pomogao korisnicima u izgradnji povjerenja, jačanju odnosa i zajedničkom radu na postizanju većeg društvenog uticaja. Temeljen na analizi društvenih mreža, Pando omogućava korisnicima da prikupljaju i vizualiziraju organizacije i njihovu saradnji i aktivnosti u stvarnom vremenu predstavljenim na jednostavnim mapama saradnje.

Mapama saradnje upravljaju administratori mapa. Oni su uglavnom akteri zainteresiranih za učenje o određenom sistemu i stavljanje alata na raspolaganje onima kojima je to potrebno.

Pando je integriran s Keystone Accountability’s Feedback Commons, online alatom koji administratorima mapa omogućava prikupljanje i analizu kvalitativnih povratnih informacija o nivoima i kvaliteti saradnje između korisnika mape.

Ključne značajke Pando platforme uključuju mapiranje odnosa, ankete s povratnim informacijama i opcije nadzorne ploče.

Zašto je važna perspektiva društvenog sistema?

Živimo u nepredvidivom svijetu punom složenih društvenih problema. Za one koji rade na tome da svijet učine boljim mjestom, potrebni su novi alati i pristupi kako bi shvatili širu sliku, širi sistem odnosa, dinamiku moći, odgovornost i ko koordinira svim procesima rješavanja društvenih problema.

Posljednjih 10 godina Root Change je kroz svoja istraživanja zaključio da povjerenje i međusobna saradnja predstavljaju srž društvenih promjena. Povećavanje složenosti u našem svijetu znači da organizacije ne mogu više raditi u izolaciji, već zajedničkim djelovanjem većeg broja organizacija kako bi se uhvatile u koštac s najvećim problemima sa kojima se svakodnevno susreću.

Tradicionalni napori na društvenim promjenama često nisu uspjeli da razumiju, nauče i poboljšaju složenu dinamiku sistema. Pando je kreiran kao alat za upravo to, kako bi pomogao organizacijama da iskoriste snagu mapa saradnje i povratnih informacija kako bi postigle veći društveni uticaj.

Kako se stvaraju mape saradnje u Pando platformi?

Pando je dizajniran za prikupljanje i vizualizaciju podataka o saradnji tokom vremena. To se postiže efektom snježne kugle. Mape saradnje započinju s malim brojem organizacija i korisnika koji identificiraju svoju vrstu saradnje i kontakte (od koga traže informacije, ideje, pomoć i podršku) unutar različitih područja. Oni koji mapiraju pozivaju svoje kontakte da se registriraju na Pando platformi, koji se zauzvrat pridruže istoj mapi saradnje i dodaju svoje vrste saradnje, aktivnosti i kontakte. Oni zauzvrat pozivaju svoje kontakte, a mapa saradnje na taj način raste. Počevši s nekoliko korisnika, Pando može vizualizirati čitave sisteme aktera koji zajedno rade na regionalnom, nacionalnom ili globalnom nivou u samo nekoliko mjeseci.

Zašto moram biti pozvan/a da se pridružim Pando mapi?

Mape saradnje na Pando platformi kreirane su uz pomoć već postojećih društvenih veza. Korisnici pozvani na Pando mapu mogu prepoznati kome se obratiti i dobiti informacije, ideje, pomoć i podršku i pozvati te kontakte da se pridruže Pando platformi. Pristup Pando mapama je ograničen na ovaj način kako bi sačuvali postupak peer potvrde i zaštite podataka koje unose korisnici. Ako ste čuli za Pando mapu kojoj biste se željeli pridružiti, ali niste pozvani, kontaktirajte nas na info@mypando.org i na taj način možete stupiti u kontakt s administratorom željene mape