Projektni tim

 • Koordinatorica projekta i voditeljica istraživanja mapiranja: Elma Demir
 • Kvalitativno istraživanje u Tuzli: Jasmina Husanović
 • Kvalitativno istraživanje u Banja Luci: Marija Runić
 • Organizacija i izvještaj s regionalne feminističke konferencije: Gorana Mlinarević i Asja Krsmanović
 • Obrada podataka i priprema baze za Nisam tražila: Lejla Kalamujić
 • Organizacija online ekofeminističke konferencije: Jasmina Husanović, Ana Vujković Šakanović i Amra Skramončin
 • Organizacija online konferencije na temu nasilja nad ženama: Marija Runić i Elma Demir
 • Terenske istraživačice u Bihaću i Sarajevu: Neira Raković i Alma Nedić
 • Ženske priče o strukturalnim oblicima nasilja nad ženama u BiH: Nermina Trbonja i Ana Vujković Šakanović
 • Obrada podataka i priprema Baze ženskih organizacija: Mona Muhidinović
 • Obrada podataka i priprema Baze 100 ženskih inicijativa u BiH 2019-2022: Sanita Bajramović
 • Obrada podataka i priprema baze Besplatna pravna i psihosocijalna pomoć: Alma Nedić
Ženska mreža BiH
Ženska mreža BiH
Nisam tražila
Nisam tražila
UNIGERC