Pretraga

# NAZIV OBLIK DJELOVANJA MJESTO SJEDISTA NIVO DJELOVANJA MENADZERICA GLAVNA OBLAST RADA KONTAKT EMAIL KONTAKT TELEFON WEB STRANICA DRUSTVENI MEDIJI
1 Nisam tražila Inicijativa Sarajevo Nacionalni Asja Krsmanović Seksualno nasilje nad ženama nisamtrazila@gmail.com Asjin telefon dodati kliknite ovdje kliknite ovdje
2 Ženska mreža BiH Mreža Sarajevo Nacionalni Vedrana Frašto Rodna ravnopravnost info@zenskamreza.ba 033 742-926 kliknite ovdje kliknite ovdje
3 Fondacija CURE Fondacija Sarajevo Nacionalni Jadranka Miličević, Saša Radulović, Vedrana Frašto Rodna ravnopravnost info@fondacijacure.org 033 207-561 kliknite ovdje kliknite ovdje
4 BH Novinari Udruženje Sarajevo Nacionalni Borka Rudić, Vildana Džekman Rodna ravnopravnost bhnovinari@bhnovinari.ba 033 223 818 kliknite ovdje kliknite ovdje
5 Nahla Centar Sarajevo, Bihać, Tuzla Nacionalni Sehija Dedović, Elvira Leka, Elmina Mušinović Lični i društveni razvoj žena info@nahla.ba 033 710 650 kliknite ovdje kliknite ovdje
6 UŽR Bolja budućnost Udruženje Tuzla Lokalni, nacionalni, regionalni Indira Bajramović, Mirsad Bajramović, Larisa Kovačević Rodna ravnopravnost bolja-buducnost@zrm-uspjeh.ba 035 298 001 kliknite ovdje kliknite ovdje
7 Udruženje građana Budućnost Udruženje Modriča Regionalni Jelena Mišić Nasilje nad ženama buducnostmd@yahoo.com 053 820 701 kliknite ovdje kliknite ovdje
8 Centar ženskih prava Centar Zenica Nacionalni Meliha Sendić Rodna ravnopravnost czppzz@gmail.com 032 402 049 kliknite ovdje kliknite ovdje
9 UŽ Derventa Udruženje Derventa Lokalni Jovanka Popović Rodna ravnopravnost jovanka.uzd@gmail.com 053 332 260 kliknite ovdje kliknite ovdje
10 Fondacija lokalne demokratije Fondacija Sarajevo Nacionalni Faris Hadrović, Jasmina Mujezinović, Selma Begić Rodna ravnopravnost adl@bih.net.ba 033 237 240 kliknite ovdje kliknite ovdje
11 Fondacija za osnaživanje žena Fondacija Sarajevo Lokalni, nacionalni Dubravka Kovačević Rodna ravnopravnost info@fwebih.org 061 334 954 kliknite ovdje kliknite ovdje
12 Glas žene Udruženje Bihać Lokalni Enisa Raković Seksualno nasilje nad ženama glaszene@net.hr 061 981 264 kliknite ovdje kliknite ovdje
13 UŽ Goraždanke Udruženje Goražde Nacionalni Mirsada Sijerčić Nasilje nad ženama gorazdanke@yahoo.com 061 388 136
14 Helsinški parlament građana Banja Luka Udruženje Banja Luka Lokalni, regionalni Dragana Dardić Rodna ravnopravnost hcabl@blic.net 065 615 535 kliknite ovdje kliknite ovdje
15 Udruženje HO Horizonti Udruženje Tuzla Lokalni Mira Vilusić Rodna ravnopravnost info@horizonti.ba 035 264 667 kliknite ovdje kliknite ovdje
16 INFOHOUSE Fondacija Sarajevo Nacionalni Dženana Alađuz Rodna ravnopravnost infohouse@infohouse.ba 033 200 538 kliknite ovdje kliknite ovdje
17 UŽ Jadar Udruženje Konjević Polje Lokalni kliknite ovdje
18 Fondacija Lara Fondacija Bijeljina Nacionalni Dragana Petrić Nasilje nad ženama fondacija.lara@gmail.com 055 290 570 kliknite ovdje kliknite ovdje
19 UŽ Li-Woman Udruženje Livno Lokalni Jasminka Borković Porodično nasilje nad ženama liwoman.livno@hotmail.com 034 202 166 kliknite ovdje
20 Lotos Udruženje Zenica Lokalni Aiša Smailbegović Hadžihalilović Zaštita mentalnog zdravlja žena lotos@bih.net.ba 061 186 955 kliknite ovdje kliknite ovdje
21 UŽ Most Udruženje Višegrad Lokalni Dubravka Kovačević Nasilje nad ženama uz.most@hotmail.com 062 392 235 kliknite ovdje kliknite ovdje
22 Mreža žena sa invaliditetom Mreža Banja Luka Nacionalni Tanja Mandić Đokić Zaštita žena sa invaliditetom mrezazenasainvaliditetombih@gmail.com kliknite ovdje
23 UŽ Naša porodica Udruženje Tešanj Lokalni Emina Ajanović Ekonomsko osnaživanje žena kliknite ovdje
24 Udruženje Okvir Udruženje Sarajevo Nacionalni Zaštita LGBTIQ žena info.okvir@gmail.com kliknite ovdje kliknite ovdje
25 Prava za sve Udruženje Sarajevo Nacionalni Diana Šehić, Arijana Ćatović Rodna ravnopravnost office@pravazasve.ba 033 872 022 kliknite ovdje kliknite ovdje
26 UŽ Priroda Udruženje Bratunac Lokalni Željana Pjevalica Rodna ravnopravnost priroda@teol.net 056 410 662 kliknite ovdje kliknite ovdje
27 Sarajevski otvoreni centar Udruženje Sarajevo Nacionalni Emina Bošnjak, Aida Malkić Zaštita LGBTIQ žena office@soc.ba 033 551 000 kliknite ovdje kliknite ovdje
28 Kantonalno udruženje oboljelih od raka dojke “UNA” Udruženje Bihać Lokalni Fikreta Liđan, Mirsada Dženanović Zaštita žena oboljelih od raka dojke 062 109 693 062 571 225 kliknite ovdje
29 UŽ Seka Udruženje Goražde Lokalni, kantonalni Esma Drkenda Porodično nasilje nad ženama sekago@bih.net.ba 033 222 099 kliknite ovdje kliknite ovdje
30 Snaga žene Udruženje Tuzla Lokalni, kantonalni Branka Antić Štauber Psihološko osnaživanje žena s.zenebh@bih.net.ba 035 314 740 kliknite ovdje kliknite ovdje
31 UŽ Snop Udruženje Rogatica Lokalni Slađana Ujić Ekonomsko osnaživanje žena kliknite ovdje kliknite ovdje
32 UŽ "Srce i duša" Udruženje Prokosovići Lokalni Amira Avdić Psihološko osnaživanje žena uz.srceidusa@gmail.com 062 920 740 kliknite ovdje
33 Fondacija Udružene žene Fondacija Banja Luka Lokalni Aleksandra Petrić Nasilje nad ženama office@unitedwomenbl.org 051 462 146 kliknite ovdje kliknite ovdje
34 UG Vive žene Udruženje Tuzla Lokalni, kantonalni Jasna Zečević Nasilje nad ženama vivezene@bih.net.ba 035 224 310 kliknite ovdje kliknite ovdje
35 Udruženje Žena BiH Udruženje Mostar Lokalni Enisa Maksumić Nasilje nad ženama zenabih@bih.net.ba 036 550 339 kliknite ovdje kliknite ovdje
36 NVO Ženski centar Trebinje Udruženje Trebinje Lokalni Ljiljana Čičković Ekonomsko osnaživanje žena zenski.centar.trebinje@gmail.com 066 698 372 kliknite ovdje kliknite ovdje
37 Žene sa Une Udruženje Bihać Lokalni Aida Behrem Rodna ravnopravnost zena-una@bih.net.ba 037 220 855 kliknite ovdje kliknite ovdje
38 UŽ STUPNI DOL Udruženje Vareš Lokalni Azemina Likić Izgradnja kapaciteta udruzenjezenesd@gmail.com 060 33 22 013 kliknite ovdje
39 Žene ženama Udruženje Sarajevo Lokalni Memnuna Zvizdić Izgradnja kapaciteta zene2000@zenezenama.org 033 219 640 kliknite ovdje kliknite ovdje
40 DONNA Udruženje Bihać Lokalni Fatima Midžić Nasilje nad ženama fatima.midzic@gmail.com 061 324 711
41 Ženska vizija Udruženje Tuzla Lokalni Amela Hajvaz Pozderović Rodna ravnopravnost zenskavizija@gmail.com 061 859 080 kliknite ovdje kliknite ovdje
42 TRIAL International-ured u BiH Međunarodna organizacija Sarajevo Lokalni, nacionalni Selma Korjenić Nasilje nad ženama, ratni zločini s.korjenic@trialinternational.org bh@trialinternational.org 033 219 873 kliknite ovdje kliknite ovdje
43 CARE International Međunarodna organizacija Sarajevo Lokalni, nacionalni Sumka Bučan Rodna ravnopravnost sbucan@care.ba 033 536 790 061 190 234 kliknite ovdje kliknite ovdje
44 MEDICA Udruženje Zenica Nacionalni Sabiha Husić Nasilje nad ženama, ratni zločini medica1@bih.net.ba 032 463 920 kliknite ovdje kliknite ovdje
45 Viktorija 99 Prestala sa radom Jajce Senka Zulum
46 Akademija za žene Udruženje Sarajevo Lokalni Maja Gasal-Vražalica Rodna ravnopravnost info@afw.ba 033 524 382 kliknite ovdje kliknite ovdje
47 Poduzetnice IN - udruženje za demokratiju, poduzetništvo i kulturu Udruženje Sarajevo Lokalni, regionalni Lejla Tufo Adisa Tufo Ilma Softić Rodna ravnopravnost info@poduzetnice.ba 062 150 973 kliknite ovdje kliknite ovdje
48 Sara Udruženje Srebrenica Lokalni Valentina Gagić Rodna ravnopravnost sarasrebrenica2000@gmail.com 056 440 620 kliknite ovdje kliknite ovdje
49 Udruženje Prijedorčanki “Izvor" Udruženje Prijedor Lokalni Seida Karabašić Nasilje nad ženama, ratni zločini izvorpd@gmail.com 052 215 635 kliknite ovdje kliknite ovdje
50 Think Pink - Zajedno smo jedno Udruženje Sarajevo Lokalni, regionalni Nela Hasić Zaštita žena oboljelih od raka dojke rftcsarajevo@gmail.com 066 000 335 kliknite ovdje
51 Suze Udruženje Brčko Lokalni Adila Suljević Ratno seksualno nasilje nvo.suze@gmail.com
52 Jake žene Udruženje Pale Lokalni Lenka Ljevak Ekonomsko osnaživanje žena lenkalesy@gmail.com 066 453 732
53 Priroda Udruženje Bratunac Lokalni Željana Pjevalica Ekonomsko osnaživanje žena priroda@teol.net 056 410 662 kliknite ovdje kliknite ovdje
54 Plane Udruženje Makljenovac Lokalni Mahira Makarević Ekonomsko osnaživanje žena zeneplana@gmail.com 061 826 288
55 Izvor života Udruženje Vitez Lokalni Jadranka Tahirović Rodna ravnopravnost uzrczm.izvorzivota@hotmail.com kliknite ovdje
56 UŽ za međureligijski dijalog u porodici i društvu „Mozaik“ Udruženje Visoko Lokalni Ismeta Begić Rodna ravnopravnost ismeta_beg@live.com 062 204 505 kliknite ovdje
57 UG "Nada" Udruženje Trebinje Lokalni Koviljka Komnenić Borba protiv malignih bolesti udruzenjegradjana.nada@yahoo.com 065 472 946 kliknite ovdje
58 UŽ “Žene sa devet rijeka” Udruženje Sanski Most Lokalni Senada Musić zenesa9rijeka@gmail.com 061 752 826 kliknite ovdje
59 Biser International Udruženje Sarajevo Lokalni Aida Daidžić Eldina Mehić Izgradnja kapaciteta biserinternational@gmail.com 033 264 730 kliknite ovdje kliknite ovdje
60 Astarta Udruženje Jajce Lokalni Goran Crnogorac Aida Klapuh Rodna ravnopravnost jajceastarta@gmail.com 063 403 771 kliknite ovdje
61 Orhideja Udruženje Stolac Lokalni Minva Hasić  Izgradnja kapaciteta orhidejastolac@gmail.com 036 854 647 kliknite ovdje kliknite ovdje
62 Američka ambasada, Women empowerment grant Program Sarajevo Nacionalni Ekonomsko osnaživanje žena WomenBiH@state.gov 033 704 344 kliknite ovdje
63 Fondacija Kvinna till Kvinna Fondacija Sarajevo Nacionalni Rodna ravnopravnost info@kvinnatillkvinna.se kliknite ovdje kliknite ovdje
64 Olof Palme International Center Međunarodna organizacija Sarajevo Regionalni Rodna ravnopravnost kliknite ovdje
65 Rosa Luxemburg Stiftung za jugoistočnu europu Fondacija Beograd Regionalni Krunoslav Stojaković Rodna ravnopravnost info@rosalux.rs kliknite ovdje
66 UN Women u BiH Međunarodna organizacija Nacionalni Rodna ravnopravnost kliknite ovdje kliknite ovdje
67 Ekumenska Inicijativa Žena Udruženje Omiš Regionalni Rodna ravnopravnost eiz@eiz.hr +385 21 862 599 kliknite ovdje kliknite ovdje
68 Mreža za izgradnju mira Mreža Sarajevo Nacionalni Nataša Maksimović Rodna ravnopravnost mreza.mira@gmail.com 033 741 080 kliknite ovdje kliknite ovdje
69 Novi put Udruženje Mostar Lokalni Abida Pehlić Rodna ravnopravnost info@newroadbih.org 036 988 022 kliknite ovdje kliknite ovdje
70 IT Girls Inicijativa Sarajevo Nacionalni Aleksandra Kuljanin Rodna ravnopravnost info@itgirls.ba kliknite ovdje kliknite ovdje
71 Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH Inicijativa Sarajevo Nacionalni Rodna ravnopravnost bhoffice@yihr.org 033 219 047 kliknite ovdje kliknite ovdje
72 Inicijativa Građanke za ustavne promjene Inicijativa Sarajevo Nacionalni Jadranka Miličević i Vedrana Frašto Rodna ravnopravnost gradjankezaustavnepromjene@gmail.com kliknite ovdje kliknite ovdje
73 Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH Inicijativa Sarajevo Nacionalni Dajana Bakić Nasilje nad ženama dajana@soc.ba 033 551 000 kliknite ovdje kliknite ovdje
74 TPO Thinkerica obrazovni centar, Ambasada Velike Britanije Fondacija Sarajevo Nacionalni Melika Šahinović Rodna ravnopravnost tpo@tpofond.org 033 663 350 kliknite ovdje kliknite ovdje
75 Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske Udruženje Banja Luka Lokalni Rodna ravnopravnost protokol@gc.vladars.net 051 247 427 kliknite ovdje kliknite ovdje
76 Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Udruženje Sarajevo Nacionalni Samra Filipović-Hadžiabdić, Kristina Krstović Rodna ravnopravnost samra.filipovic@mhrr.gov.ba 033 209 761 kliknite ovdje kliknite ovdje
77 Bitna si Inicijativa Rijeka Regionalni UN Women Rodna ravnopravnost info@bitna.si kliknite ovdje kliknite ovdje
78 Ženska romska mreža "Uspjeh" Mreža BiH Nacionalni Aldijana Musli, Aida Mehdić, Elvisa Džafić Rodna ravnopravnost aldijanadedic87@gmail.com kliknite ovdje
79 Naš most Udruženje Zenica Lokalni Rodna ravnopravnost nasmostzenica@gmail.com 062 091 099 kliknite ovdje
80 B.a.B.e/SURF and SOUND Udruženje Zagreb Regionalni Nasilje nad ženama babe@babe.hr 01 4663 666 kliknite ovdje kliknite ovdje
81 BeFem feministički kulturni centar Centar Regionalni Jelena Višnjić, Christina Wassholm, Nataša Niškanović Rodna ravnopravnost contact@befem.org kliknite ovdje kliknite ovdje
82 Prava za sve Udruženje Sarajevo Nacionalni Diana Šehić Rodna ravnopravnost office@pravazasve.ba 033 872 022 kliknite ovdje kliknite ovdje
83 Vrba Udruženje Mostar Lokalni Rodna ravnopravnost u.z.vrba.mostar@gmail.com 060 33 67 220 kliknite ovdje
84 Sehara Udruženje Goražde Lokalni Fadila Radmilović Nasilje nad ženama kliknite ovdje
85 Liga pravih muškaraca Inicijativa Sarajevo Nacionalni UN Nasilje nad ženama
86 BLASFEM Inicijativa Banja Luka Nacionalni BASOC Rodna ravnopravnost hcabl@blic.net 051 432 750 kliknite ovdje
87 Majka Krispina Udruženje Međugorje Lokalni Kristina Pehar Nasilje nad ženama mkrispina@gmail.com 036 651 631 kliknite ovdje
88 Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) Udruženje Sarajevo Nacionalni Kathleen Kavalec Nasilje nad ženama press.ba@osce.org 033 952 100 kliknite ovdje kliknite ovdje
89 SOS linija Program FBiH Nacionalni Udružene žene Nasilje nad ženama 1265
90 SOS linija Program RS Nacionalni Udružene žene Nasilje nad ženama 1264
91 Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine Udruženje FBiH Nacionalni Ana Vuković Rodna ravnopravnost protokol@gcfbih.gov.ba 033 665 883 kliknite ovdje