Trening Borba protiv trgovine ljudima

USAID/INSPIRE organizuje trening Borba protiv trgovine ljudima koji ima za cilj da učesnike/ce upozna sa pojmom, etiologijom i fenomenološkim obrascima i karakteristikama trgovine ljudima; sa ključnim metodičkim pristupima i praktičnim procedurama identifikacije žrtava trgovine ljudima, uvažavajući specifičnosti pristupa u pogledu oblika eksploatacije (seksualna, radna, trgovina ljudskim organima i dr.), profila žrtve (djeca, maloljetnici, odrasli, spol žrtve, okolnosti iskorištavanja i dr.) i hodograma postupanja u okviru referalnog nacionalnog mehanizma;  ključnim akterima, pravnim mehanizama koji uključuju nadležnosti i ovlaštenja za postupanje.

Polaznici/ce treninga će također unaprijedili znanja o uspostavljenim mehanizmima asistencije i podrške žrtvama trgovine ljudima, koji egzistiraju u okviru nacionalnog referalnog mehanizma i praktičnim procedurama postupanja, naročito iz ugla organizacija civilnog društva koje čine važan sastavni dio kapaciteta za pomoć žrtvama. To se posebno odnosi na poznavanje oblika asistencije, uključujući katalog pravâ koja žrtve uživaju u tom statusu i standarda postupanja, predviđenih relevantnim međunarodnim i domaćim pravnim izvorima i praksama dobrog postupanja. 

Nakon treninga polaznici/ce će biti u stanju da u svom svakodnevnom radu pouzdano mogu prepoznati pojavu trgovine ljudima i napraviti distinkciju u odnosu na srodne pojave, poput krijumčarenja osoba, prostitucije, zanemarivanja djece ili maloljetnika, loših uvjeta rada i drugih sličnih pojava i biti osposobljeni da praktično primjenjuju indikatore prepoznavanja potencijalnih i žrtava trgovine ljudima koji su adaptirani pojedinim oblicima eksploatacije, profilu žrtava i okolnostima iskorištavanja. Polaznici će moći i sudjelovati u različitim stadijima pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima i jasno poznavati procedure postupanja iz ugla svih aktera koji učestvuju u ovom procesu.

Trening je namjenjen  predstavnicima nevladinih organizacija, i moguće je na trening delegirati samo jednu osobu ispred jedne organizacije. Trening je planiran za 26 učesnika, i sama prijava na trening ne podrazumijeva i učešće na istom. 

Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane tokom trajanja treninga, putnih troškova i smještaja za učesnike/ce. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će nekoliko dana pred početak treninga.

Potvrda o učešću na treningu:
Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti putem maila mateja.bojat@usaidinspire.ba ili putem telefona 033 778 772.

Detalji o događaju

Početak događaja02-08-2023 12:30 pm
Završetak događaja02-10-2023 1:30 pm
Početak registracije01-17-2023 9:00 am
Slobodnih mjesta46
Krajnji datum prijave02-01-2023 9:00 am

Trening Borba protiv trgovine ljudima-Kalendar obuka USAID/INSPIRE (ppmg.ba)

Related Posts

Do 10. februara prijave za dodjelu privremenih lokacija za osmomartovsku prodaju

Grad Banja Luka raspisao je Javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za prigodnu osmomartovsku prodaju, prema kriterijumu najvišeg iznosa. Predmet dodjele je 20 lokacija na Trgu Krajine, koje će se moći koristiti u periodu od 05. do 09. marta 2023. godine. Pravo učešća imaju registrovani samostalni preduzetnici sa teritorije grada Banje Luke, koji […]

BH Telecom pravi filmove o historiji Bosne i Hercegovine

Generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman danas je sa bliskim saradnicima održao sastanak sa renomiranim bh. rediteljima i filmskim radnicima. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji koja već sada ulazi u svoju četvrtu godinu, trenutnim otvorenim projektima, te o nastavku saradnje u okviru BH ContentLab platforme. Generalni direktor Kahriman se zahvalio prisutnim i kroz kratku retrospektivu[…]