Vladimir Čolaković

Vladimir Čolaković

vlado@fondacijaekipa.ba

Osoba

Kultura i umjetnost,

Adresa Organizacije

Sarajevo

Grbavička 51

71 000

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis