KRUG, usavršavanje i razvoj, vl. Lidija Đukes

KRUG, usavršavanje i razvoj, vl. Lidija Đukes

KRUG, training&development

Inostrano Udruženje

Osoba

Aktivizam/volonterizam, Diskriminacija, Prava djece i mladih, Obrazovanje, Rad sa mladima i djecom, Ostalo,

07/02/2007

Zagreb

92576079

Opis

Facilitacija, moderacija, organizacijski razvoj, procesi donošenja odluka i uključivanja građana, osobni i profesionalni razvoj pojedinaca, projektno upravljanje, financijsko upravljanje, fondovi EU