Aida Behrem

Aida Behrem

aida.behrem@zenesaune.org

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Humanitarne aktivnosti, Javno zagovaranje, Diskriminacija, Migranti, izbjeglice, azil, Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Stare osobe, Ženska prava, Žrtve rata, borci, Održivi razvoj, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Bihać

Bosanska 14

77 000

Kontakt podaci

061 787 240

Kontakt osobe

Opis