Berina Bulatović

Berina Bulatović

berina.bulatovic@vijecemladih.ba

Osoba

Aktivizam/volonterizam, Javno zagovaranje, Prava djece i mladih, Rad sa mladima i djecom, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Sarajevo

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis