Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH za mikro, mala i srednja preduzeća

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2023. godinu JP BPEU MMSP 2023-1.

Ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom Pozivu je 12.912.315,00 KM.

U nastavku su tekst Javnog poziva i prilozi:

Javni-poziv-JP-BPEU-MMSP-2023-1Preuzmi

Prilog-1-_Tehnicki-uslovi-JP-BPEU-MMSP-2023-1Preuzmi

Prilog-2_Izjava-I-JP-BPEU-MMSP-2023-1Preuzmi

Prilog-3_Izjava-II_de-minimis-JP-BPEU-MMSP-2023-1Preuzmi

Prilog-4_Izjava-III_energija-za-vl.potrebe-JP-BPEU-MMSP-2023-1Preuzmi

Prilog-5_Izjava-IV_stecaj-i-likvidacija-JP-BPEU-MMSP-2023-1Preuzmi

Prijava na Javni poziv i dostavljanje obavezne dokumentacije vrši se isključivo elektronskim putem, odnosno putem E-prijave dostupne na: https://e-prijava.fzofbih.org.ba/

Izvor: raz.ba