LISTA DONATORA

Institut za populaciju i razvoj

Zeničko-dobojski kanton

Projekti:

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona-2022 Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona-2022 Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu Javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti Javni poziv za finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2022. godini Javni poziv za prikupljanje prijava za finansiranje/sufinansiranje rada javnih kuhinja iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona predviđenih za 2023. godinu Javni poziv za odabir programa rada/projekata nevladinih organizacija koje će se finansirati/sufinansirati iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona predviđenih za 2023. godinu Javni poziv za razvoj ženskog poduzetništva JAVNI POZIV-PODRŠKA SAMOZAPOŠLJAVANJU I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U IT SEKTORU ZA KREIRANJE I IZVOZ DIGITALNIH RJEŠENJA Javni poziv za projekate turističke infrastrukture i suprastrukture Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Ministarstva za privredu/gospodarstvo za MSP koja posluju na području Zeničko-dobojskog kantona Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport u 2023. godini Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona

Opština Vogošća